Consortage des Jeurs

 

Les Jeurs/Trient 73

Règlement pour les Raveyres et les Heyrauds et règlement d´admission des nouveaux consorts, élaborés par le consortage des Jeurs ; l´ensemble est ratifié par l´évêque de Sion.

1775, 9 décembre. — Martigny-ville, in villa Martignaci

L´acte est reçu à Martigny-ville (in villa Martignaci) par le notaire Jean-Joseph Ganioz (Joannes Josephus Ganioz), en présence de Pierre Roviller (Petro Roviller) jurat de Martigny-ville et d´Antoine Closuit (Anthonio Closuit) de Martigny-ville. L´acte est corroboré le 20 décembre par l´évêque de Sion, François-Frédéric Ambuel (Franciscus Fridericus), cette corroboration étant rédigée par Joseph-Eugène de Courten (Josephus Eugenius de Courten), secrétaire épiscopal.

A. Expédition sur grand morceau de parchemin plié en quatre, avec sceau de l´évêque de Sion. Au dos, analyse contemporaine. Cote A. C. Sion « C. 60 ». Les Jeurs/Trient 73.

IN DEI PATRIS FILII ET SPIRITUS SANCTI NOMINE, AMEN. Anno salutis habente millesimo septingentesimo septuagesimo quinto, die vero nono mensis decembris, coram me notatio subsignato testibusque subscriptis fuerunt personaliter constituti honestus Michael Guex Crosier juratus Joriarum, Joannes filius Claudii Dupont, Joannes Josephus Chappot tam suo quam excusatorio nominibus Joannis Ludovici Chappot sui fratris absentis, pro quo se fortem gerit et per quem subscripta rata habere promittit, Josephus Voullioz Joriarum, Petrus Josephus Voullioz de Lytroz, Joannes Josephus Guex Crosier hic quidem absens, verum dicto honesto Michaele Guex Crosier ejus patruo pro illo presente et agente pro quo se fortem gerit et per quem subscripta rata haberi promittit, Joannes Josephus Woullioz de Lytroz hic quidem absens, pro quo Petrus Josephus Voullioz ejus frater praesens se fortem facit et per quem etc, Claudius Josephus filius dicti honesti Michaelis Guex Crosier, Joannes Remigius filius Joannis Guex, et Joannes Remigius filius Petri Guex absens, pro quo Joannes Josephus Chapot, praesens et, ut ait, mandatum ab illo habens, agit, Claudius filius quondam Mauritii Lhugon Monney, Petrus Rhoux du Trouleroz, Julianus Lhugon de Leytroz, Franciscus filius Sebastiani Guex Joriarum absens, pro quo Joannes Dupont ejus consultor praesens agit, hi omnes burgenses Martignaci, Mauritius Josephus Lhugon Money, Alexius Lhugon Moulin, hi posteriores vero incolae Martignaci ; omnes tamen in dictis pagis Joriarum, de Lytroz et du Trouleroz commorantes et stabilem sedem habentes.

Qui quidem perpendentes se vigore concordii, transactionis et albergamenti anno 1380 indictione 3a die 19a mensis septembris, stipulatore Joanne Bettez notario debite in eodem subsignato facti per nobilem Joannem de Castillione tunc castelanum Martignaci agentem pro et nomine domini domini sui principalis et principis, Aymonem convicedominum Martignaci, et Aymonodum Clerici burgensem dicti loci, Michodo Virimangi et Perreto Troleroz eorumque haeredibus et successoribus assignatis et assignandis, indivisim, promiscue et in communi tenere et possidere UTPOTE quemdam pascui et nemoris ambitum cum facultate exertandi et exertare faciendi, clausaque tenendi quadraginta falcatas terrae in dicto Joriarum territorio loco dicto es Raveires et eys Herauls subtus pascua alpium de Catogne per limites tunc ibi positos, jam vero ut dudum elapsos penitus ignotos, quorum loco in recognitione praestita in manibus providi viri Petri de Chantoney feudorum mensae episcopalis Martignaci commissarii 27a junii 1707 sequentes dantur confines, videlicet nemora et jurisdictio Campi Muniti ab occidente, saxum des monney tendens ad planum Lourtier ex oriente, pascua communia alpis de Catogne superius, et possessiones confitentium inferius, his autem essertari et ad culturam redigi pavibilibus jam tunc inter consortes divisis, ut videtur in pede dicti albergamenti de anno 1380. Remanent sola bona ea quae pro pascuis bestiarum suarum inserviunt de quibus et nonnullis sibi abinde per illustrissimum Blatter episcopum Sedunensem anno 1749 et die ultima abjudicatis non nisi insimul et in communi uti et gaudere possent ne tamen inter praeconstitutos dictorum pagorum de Joriis, de Lestroz et du Feat seu du Trouleroz homines (qui praeconstituti se se mutuo et vicissim alii alios et econtra reciproce in dictis pascuis et nemoribus consortes et comparticipes agnoscunt et profitentur) ; et forenses in pagis suis advenientes praesentes et futuros causa et ratione consortii et comparticipationis in dictis pascuis et nemoribus Quaestio et difficultas suboriatur, sed penitus avertatur et praescindatur, et futuri ut praeteriti similibus ac aequis conditionibus in dicta comparticipatione admittantur ; conveniens et opportunum consultum iis visum est aliqua circa dictam pascuorum communionem arresta condere et constituere quae unanimi voto et voce omnes concordes stabilierunt et concluserunt ut sequitur :

1o, ut nullus in dicto consortio admittatur et recipiatur nisi bonae famae et integrae opinionis fuerit.

2o, cum partes orientalis scilicet et inferior subtus suas terras et possessiones usque ad Aquam Nigram pascuorum et nemorum spectent et pertineant ad burgesiam Martignaci, et eadem pascua et nemora circumcingant et intercludant pagos de Leytroz et du Truleroz, de quibus abstinendi et ab iis pecora avertendi non sit possibile, ne igitur dictae burgesiae Martignaci hâcce aliquod vel minimum damnum afferatur, volunt et inter se sanciunt nullam forensem advenam in suo consortio esse recipiendum, quin prius aut saltem immediate postea ab honorabili concilio Martignacensi inter tolleratos incolas annumeretur et admittatur.

3o, ut pro hac comparticipatione et consortio semel dictis consortibus in genere solvat candidatus recipiendus summam quadraginta quinque scutorum parvi ponderis monetae inferioris Vallesiae.

4o, ut cum hâcce associatione candidatus particeps fiat omnium utilitatum et emolumentorum ad dictos pagorum homines spectantium, ita etiam ad omnia onera dictis hominibus incumbentia pro rata sua ferenda sit adstrictus et obligatus.

5o, ne ullus illorum plura animalia in dictis pascuis et sibi communibus bonis pascere et pascendi causâ mittere valeat quam quae ex fructibus in dictorum pagorum territoriis cretis et collectis hyemare potuerit.

6o, denique ne dicti pagi praesertim Joriarum trium milliarium spatio ab eclesia sua parrochiali dissiti et per duos arduos montes, scilicet Caput Nigrum et Forculam ab eadem eclesia separati, habitatoribus vaccuentur et deserantur, cultura bonorum depereat et negligatur, unanimiter conveniunt, arrestant et constituunt nullum consortem de praedictis pascuis et nemoribus, aliisve emolumentis communibus dictorum pagorum uti et gaudere posse, nisi in uno vel altero pagorum praedictorum stabilem moram et sedem habendo et tenendo ; quod si aliquis eorum e dictis locis emigraverit et mansionem suam aliorsum transtulerit, tunc et in illo eventu talis transfuga a dictis pascuis et nemoribus exclusus sit et privatus donec et quousque vel ipsemet redux aut ejus liberi denuo in alterutro dictorum pagorum de Joriis, de Lestroz et du Trouleroz habitationem permanentem remiserit aut remiserint, inde pristino juri restitutus aut restituti.

Quae tamen arresta et constitutiones sibi ipsis suisque posteris impositas et conventas examini, correctioni, et confirmationi celsissimi domini principis illustrissimi episcopi Sedunensis domini sui spiritualis et temporalis et si opus praenobilis vicedomini subjecerunt et submiserunt.

Interim praescriptis articulis et constitutionibus clare perlectis et distincte explicatis, auditis et bene perpensis accesserunt et adsteterunt Alexius filius Alexii Lhugon, Joannes Josephus filius Claudii Vullioz, Joannes Michael filius Claudii Francisci Guex, hi omnes ex parrochia Summarum Alpium vulgo de Fignolz oriundi, et Joannes Josephus Bondaz natione sabaudus, qui speratae confirmationi omnino confidentes suppliciter dictos pagorum praenominatorum consortes rogaverunt ut se suosque in eorum consortio et bonorum communione admittere et suscipere, et in bonis eorumdem pascuis et nemoribus et communibus emolumentis comparticipes facere, et ut consortes annumerare et admittere dignentur, se suosque ad omnes praescriptas conditiones per se et suos complendas et rite servandas offerentes. Quâ audita supplicatione praeconstituti consortes viso et attento quod eosdem supplicantes ut probos et legales homines noscant et agnoscant, illorum supplicationi deliberato et lubenti animo consentientes eosdem praefatos Alexium filii Alexii Lhugon, Joannem Josephum filium Claudii Vullioz, Joannem Michaelem filium Claudii Francisci Guex, Fignolenses, et Joannem Josephum Bondaz, Sabaudum, et eorum filios natos et nascendos in uno vel altero dictorum pagorum stabiliter habitantes, necnon eorum filias quamdiu innuptae permanserint, et non ultra, ut ab antiquo penes se usitatum fore asserunt, ut consortes in omnibus suis bonis communibus ac emolumentis comparticipes acceptaverunt et receperunt, mediante summa praedictâ quadraginta quinque scutorum parvi ponderis monetae inferioris Vallesiae semel dictis consortibus in genere per quemlibet solvendâ et aliis conditionibus et constitutionibus praescriptis per quemlibet eorum illorumque masculos rite servandis et eisdem ut praeconstituuntur semper parendi et optemperandi. Ad quae praemissa dicti novi consortes bona fide sese suosque masculos adstrixerunt et obligaverunt.

ACTUM hoc in villa Martignaci domi mis notarii, ibidem adstantibus honestis Petro Roviller jurato villae praedictae et Anthonio Closuit ejusdem loci, testibus notis et rogatis ; (souscription autographe) meque Joanne Josepho Ganioz notario qui in eorundem fidem et indubium veritatis testimonium et firmitatem me subscripsi ab amanuense licet scripta sint collatione praevia.

NOS FRANCISCUS FRIDERICUS DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA EPISCOPUS SEDUNENSIS, COMES ET PRAEFECTUS VALLESIAE, SACRIQUE ROMANI IMPERII PRINCEPS ETC,

supra condita et stabilita arresta nobis exhibita, praeviâ nostrâ attentâ eorundem perlectione et examine, ut aequitati rationique per quam consona, in omnibus eorum punctis, articulis, passibus, partibus et clausulis, virtute praesentium confirmamus et corroboramus et approbamus, auctoritatemque nostram interponimus, reservato jure si quo tertii. In quorum fidem praesentes sigilli nostri majoris impressione ac manuali nostra et secretarii nostri subsignatione communiri fecimus Seduni in castro episcopali nostrae residentiae die vigesima decembris anni supra millesimum septingentesimum septuagesimi quinti.

(Sceau épiscopal)

Franc. Fridericus episcopus Sed.sis

Josephus Eugenius Liberatus de Courten

secretarius episcopalis

Traduction :

Au nom de Dieu le Père, du Fils et du Saint Esprit, amen. L´an du salut mille sept cent soixante quinze, le neuvième jour du mois de décembre, devant moi notaire soussigné et les témoins plus bas écrits, furent constitués en leurs personnes honnête Michel Guex-Crosier (Michael Guex Crosier) jurat (juratus) des Jeurs (Joriarum), Jean (Joannes) fils de Claude Dupont (Claudii Dupont), Jean-Joseph Chapot (Joannes Josephus Chappot) tant en son nom que pour excuser Jean-Louis Chapot (Joannis Ludovici Chappot), son frère absent, pour lequel il se porte garant et par lequel il promet de faire ratifier les dispositions plus bas écrites, Joseph Vullioz (Josephus Voullioz) des Jeurs, Pierre-Joseph Vullioz (Petrus Josephus Voullioz) de Litro (Lytroz), Jean-Joseph Guex-Crosier (Joannes Josephus Guex Crosier), ici absent, mais le dit honnête Michel Guex Crosier son oncle paternel étant présent et agissant pour ce dernier, pour qui il se porte garant et par qui il promet de faire ratifier les dispositions plus bas écrites, Jean-Joseph Vullioz (Joannes Josephus Woullioz) de Litro, ici absent, pour lequel Pierre-Joseph Vullioz (Petrus Josephus Voulioz) son frère, présent, se porte garant et par lequel etc, Claude-Joseph (Claudius Josephus) fils du dit honnête Michel Guex-Crosier, Jean-Rémi (Joannes Remigius) fils de Jean Guex (Joannis Guex), et Jean-Rémi (Joannes Remigius) fils de Pierre Guex (Petri Guex), absent, pour lequel Jean-Joseph Chapot (Joannes Josephus Chapot), présent et, à ce qu´il dit, ayant un mandat de ce dernier, agit, Claude (Claudius) fils de feu Maurice Lugon-Monney (Mauritii Lhugon Monney), Pierre Roux (Petrus Rhoux) du Trouléro (du Trouleroz), Julien Lugon (Julianus Lhugon) de Litro (Leytroz), François (Franciscus) fils de Sébastien Guex (Sebastiani Guex) des Jeurs, absent, pour lequel Jean Dupont (Joannes Dupont) son conseiller, présent, agit ; tous ceux-ci bourgeois de Martigny (Martignaci) ; Maurice-Joseph Lugon-Monney (Mauritius Josephus Lhugon Money), Alexis Lugon-Moulin (Alexius Lhugon Moulin), ces derniers postérieurs mais habitants de Martigny, tous cependant demeurant et ayant un siège stable aux dits pays des Jeurs, de Litro et du Trouléro. Lesquels évaluant que eux, par la vigueur de l´accord, de la transaction et de l´albergement (albergamenti) fait l´an 1380 indiction 3e, le 19e jour du mois de septembre, à la stipulation de Jean Bettez (Joanne Bettez) notaire dûment soussigné, par noble Jean de Châtillon (Joannem de Castillione), alors châtelain de Martigny agissant pour et au nom du sire le prince son seigneur principal, par Aymon (Aymonem) viceseigneur de Martigny, et par Aymonod Duclerc (Aymonodo Clerici) bourgeois dudit lieu, à Michad Virimangi (Michodo Virimangi) et Perret Troléroz (Perreto Troleroz) et leurs héritiers et successeurs assignés et devant être assignés , tiennent et possèdent en indivis, indistinctement et en commun, à savoir une certaine parcelle de pâture et de bois avec la faculté de défricher et de faire défricher et de tenir closes quarante fauchées de terre sur le dit territoire des Jeurs au lieu dit les Raveyres (es Raveires) et les Heyrauds (eys Herauls), sous les pâturages des alpages (alpium) de Catogne (Catogne) selon les limites alors ici posées, (mais qui sont désormais entièrement ignorées pour avoir disparu depuis longtemps), à la place desquelles, dans la reconnaissance prêtée entre les mains de prévoyante personne Pierre de Chastoney (Petri de Chantoney) commissaire des fiefs de la mense épiscopale à Martigny le 27 juin 1707, sont données les limites suivantes, à savoir les bois et la juridiction de Chamonix (Campi Muniti) à l´ouest, le rocher des Monney (saxum des monney) en direction du plan Lourtier (planum Lourtier) à l´est, les pâtures communes de l´alpage (alpis) de Catogne en haut, et les possessions des avouants en bas, ces terres à défricher et à rendre cultivables étant alors déjà divisées entre les consorts, comme on le voit au pied du dit albergement de l´année 1380. Restent seuls les biens qui servent pour les pâtures de leurs bêtes, desquels biens et de quelques uns enlevés pour eux par l´illustrissime Blatter évêque de Sion l´an 1749 et le dernier jour, ils ne peuvent se servir et jouir si ce n´est en même temps et en commun, et pour éviter cependant qu´entre les hommes ci-dessus constitués des dits pays des Jeurs, de Litro et du Feyat (du Feat) ou du Trouléro (lesquels ci-dessus constitués se reconnaissent et se déclarent mutuellement et en retour les uns les autres et vis-à-vis réciproquement consorts et copartageants pour les dits pâturages et bois) et les étrangers arrivant dans leurs pays, présents et futurs, par cause et raison du consortage et du copartage (comparticipationis) dans les dits pâturages et bois, ne naisse de question ni de difficulté, mais que celles-ci soient loin écartées et tranchées, et soient admis les futurs comme les passés aux semblables et égales conditions dans le dit copartage, il leur a paru comme une résolution séante et opportune de fonder et de constituer plusieurs arrêts autour de la dite communauté (communionem) de pâturages, arrêts qu´ils ont tous, en accord et unanimement par le souhait et la parole, établis et conclus comme il suit :

- premièrement, que nul ne soit admis et accepté dans le dit consortage à moins d´avoir une bonne réputation et une opinion intègre.

- deuxièmement, puisque les parties est et inférieure sous leurs terres et possessions de pâtures et de bois jusqu´à l´Eau-Noire (Aquam Nigram) donnent sur et aboutissent à la bourgeoisie de Martigny, et que ces mêmes pâturages et bois encerclent et enferment les pays de Litro (Leytroz) et du Trouléro (du Truleroz), desquels ils n´est pas possible de se tenir à l´écart et d´en détourner le bétail, et donc pour éviter que cela ne cause quelque ou le moindre dommage à la dite bourgeoisie de Martigny, ils veulent et entre eux prescrivent que nul étranger de l´extérieur ne puisse être accepté dans leur consortage, qui n´ait été compté et admis auparavant ou du moins immédiatement après par l´honorable conseil Martignacais parmi les habitants tolérés.

- troisièmement, que, en échange de cette coparticipation et du consortage, le candidat récipiendaire paye en espèces (in genere) en une seule fois aux dits consorts la somme de quarante cinq écus de petit poids de la monnaie du bas-Valais (inferioris Vallesiae).

- quatrièmement, autant avec cette association le candidat aie part à tous les avantages et gains revenant aux dits hommes des pays, autant il est astreint et obligé à toutes les charges incombant aux dits hommes, à supporter selon sa part.

- cinquièmement, qu´aucun d´entre eux n´aie le droit de faire paître et d´envoyer par raison de pâture, dans les dites pâtures et biens à eux communs, davantage d´animaux que ceux auxquels il pourra faire passer l´hiver sur les fruits poussés et ramassés dans les territoires des dits pays.

- sixièmement, enfin, pour éviter que les dits pays surtout des Jeurs, distants de leur église paroissiale d´un espace de trois milles et séparés de cette même église par deux montagnes élevées, à savoir Tête-Noire (Caput Nigrum) et la Forclaz (Forculam), ne soient vidés et délaissés de leurs habitants, que la culture des biens ne se perde et ne soit négligée, ils conviennent unanimement, arrêtent et constituent que nul consort ne peut utiliser et jouir des susdits pâturages et bois ou des autres gains communs des dits pays, à moins d´avoir et de tenir un séjour stable et un siège dans l´un ou l´autre des susdits pays ; que, au cas où l´un d´entre eux aurait émigré des dits lieux et transféré sa demeure vers un autre endroit, alors et dans ce cas qu´il soit exclus et privé, tel un transfuge, des dits bois et pâturages aussi longtemps et jusqu´à ce que lui-même, revenu, ou bien ses enfants, aient de nouveau rétabli son ou leur habitation permanente dans l´un ou l´autre des dits pays des Jeurs, de Litro et du Trouléro, et que il ou eux soient alors restitués dans leur ancien droit.

Lesquels arrêts et constitutions toutefois, à eux-mêmes et à leurs descendants imposées et convenues, ils ont soumis et envoyés pour examen, correction et confirmation du très haut seigneur prince illustrissime évêque de Sion, leur seigneur spirituel et temporel, et si besoin est, du très renommé viceseigneur.

Pendant ce temps, les articles et les constitutions ci-dessus écrits ayant été lus clairement en entier et expliqués avec netteté, entendus et bien pesés, se sont approchés et tenus Alexis (Alexius) fils de Alexis Lugon (Alexii Lhugon), Jean-Joseph (Joannes Josephus) fils de Claude Vullioz (Claudii Vullioz), Jean-Michel (Joannes Michael) fils de Claude-François Guex (Claudii Francisci Guex), tous originaires de la paroisse des Très Hautes Montagnes (Summarum Alpium) communément appelées de Finhaut (Fignolz), et Jean-Joseph Bondaz (Joannes Josephus Bondaz), savoyard de nation ; lesquels, tout à fait confiants dans la confirmation espérée, ont demandé humblement aux dits consorts des susnommés pays qu´ils daignent les admettre et les accueillir, eux et les leurs, dans leur consortage et leur communauté de biens, et faire d´eux des participants à leurs biens, pâturages et bois et gains communs, et les compter et les admettre comme consorts, s´offrant eux et les leurs à toutes les conditions ci-dessus écrites à remplir et dûment servir par eux et par les leurs.

Laquelle supplique ayant été entendue, les consorts ci-dessus constitués, vu et attendu qu´ils connaissent et reconnaissent les mêmes suppliants comme des hommes probes et légaux, consentants de leur délibéré et plein gré à leur supplication, ont accepté et reçu comme consorts et participants dans tous leurs biens communs et gains les mêmes susdits : Alexis fils d´Alexis Lugon, Jean-Joseph fils de Claude Vullioz, Jean-Michel fils de Claude-François Guex, Fignolains (Fignolenses), et Jean-Joseph Bondaz, Savoyard, et leurs fils nés et à naître habitants solidement dans l´un ou l´autre des dits pays, et leurs filles aussi longtemps qu´elles resteront non mariées et pas au-delà, ainsi qu´ils affirment être d´usage entre eux depuis un passé reculé, moyennant la susdite somme de quarante cinq écus de petit poids de la monnaie du bas-Valais payée en une fois aux dits consorts en espèces (in genere) par chacun, et les autres conditions et constitutions suscrites devant être dûment remplies par chacun d´eux et par leurs [descendants] mâles et elles-mêmes devant toujours être obéies et obtempérées ainsi qu´elles sont constituées plus haut. À ces promesses les dits nouveaux consorts de bonne foi se sont assujettis et obligés, eux et leurs descendants mâles.

Fait à Martigny-ville (in villa Martignaci) dans la demeure de moi notaire, se tenant ici-même honnêtes Pierre Roviller (Petro Roviller) jurat de la susdite ville et Antoine Closuit (Anthonio Closuit) du même lieu, témoins notés et requis ; et moi, Jean-Joseph Ganioz (Joanne Josepho Ganioz), notaire, qui, en foi de ces mêmes promesses et indubitable témoignage de vérité et fermeté, ai souscrit bien que elles aient été écrites par un secrétaire par collation préalable.

[Suit la corroboration de l´évêque, de la main de son secrétaire épiscopal Joseph-Eugène-Liberat de Courten :]

Nous François-Frédéric [1] , par la grâce de Dieu et du siège apostolique évêque de Sion, comte et préfet du Valais, prince du saint empire Romain, etc,

les arrêts ci-dessus fondés et établis, à nous montrés, par notre attentive lecture préalable et examen d´icelles, puisque à cette lecture ils apparaissent conformes à l´équité et à la raison dans tous leurs points, articles, pas, parties et clausules, ces arrêts donc, par la vertu des présentes, nous les confirmons et les corroborons et les approuvons, et interposons notre autorité, étant réservé le droit si par lequel du troisième. En foi de ces arrêts nous avons fait munir les présentes de l´impression de notre grand sceau, de notre souscription manuelle et de celle de notre secrétaire, à Sion (Seduni) dans le château épiscopal de notre résidence, le vingtième jour de décembre de l´année ci-dessus mille sept cent soixante quinze.

François-Frédéric évêque de Sion.

Joseph-Eugène-Liberat de Courten (Josephus Eugenius-Liberatus de Courten)

secrétaire épiscopal.1] Il s´agit de François-Joseph-Frédéric Ambuel, qui fut évêque de Sion de 1760 à 1780.