Fiche
Traduction


Retour à la démonstration

principale

Indulgence
(9 juillet 1512)

(AASM CHN 31/1/5)


Transcription
par Joël Chandelier

 

[image de saint Pierre]B E A T I S S I M E [image de sainte Véronique] P A T E R [image de saint Paul], ut animarum saluti devotorum oratorum vestrorum Antonii Vellionis, Petri de Petra, Johannis Jachodi, Johannis Borgesii et Jacobi Columbi, presbitorum, ac nobilium Antonii de Duyno, domini Castri Bacii, Henrici Maionerii, de Taningio, et Petri Vellionis, clerici et notarii Sedunensis, Lausannensis et Gebennensis respetive diocesium, conjugatorumque conjugum et utriusque sexus liberorum salubrius consulatur, supplicant humiliter Sanctitati Vestre oratores prefati quatenus eis specialem gratiam facientes ut confessor ideoneus secularis vel cujusvis ordinis regularis, quem quilibet eorum duxerit eligendum, ipsos a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sentenciis, censuris et penis a jure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, et votorum quorumcunque, juramentorum mandatorumque Ecclesie ac jejuniorum trangressionibus, homicidii mentalis vel casualis reatibus, penitenciarum injunctarum et divinorum officiorum omissionibus ac ab omnibus eorum peccatis quantumcunque gravibus, etiam si talia forent propterque sedes apostolica merito foret consulenda, de quibus corde contricti et ore confessi fuerint, de reservatis semel in vita et in mortis articulo, exceptis contentis in bulla cene Domini, de aliis vero sedi apostolice non reservatis casibus, tociens quotiens opus fuerit, absolvere ac penitentiam salutarem injungere, vota vero quecunque (Hierosolimitani, luminum [sic] apostolorum Petri et Pauli de Urbe atque Jacobi in Compostella, religionis et castitatis votis dumtaxat exceptis) in alia pietatis opera commutare ac juramenta quecunque sine alieno prejudicio relaxare, necnon semel in vita et in mortis articulo plenariam omnium peccatorum suorum remissionem et absolutionem auctoritate apostolica impendere possit; et insuper liceat oratorum cuilibet, presbitero vel nobili seu graduato, habere altare portabile cum debita reverentia et honore super quo in locis ad hoc congruentibus et honestis etiam non sacris et ecclesiastico interdicto auctoritate ordinaria suppositis, dummodo causam non dederint hujusmodi interdicto, etiam antequam elucescat dies, circa tamen diurnam lucem per proprium aut alium sacerdotem idoneum in eorum et cujuslibet ipsorum ac familiarium suorum domesticorum presentia missas et alia divina officia celebrari facere seu celebrare et interesse divinis ac Eucharistiam et alia sacramenta ecclesiastica preterquam in die Paschatis et sine rectoris prejudicio recipere; et decedentium oratorum corpora tempore hujusmodi interdicti sine funerali pompa ecclesiastice inibi tradi possint sepulture; necnon ut unam vel duas ecclesias aut duo vel tria altaria in partibus ubi singulos oratores pro tempore residere contigerit quam, quas vel que quilibet ipsorum duxerit eligendum singulis quadragesimalibus et aliis diebus stationum Urbis cujuslibet anni devote visitando tot et similes indulgentias consequantur quas consequerentur si singulis diebus eisdem singulas verbis ecclesias que a Christi fidelibus propter stationes hujumodi visitari solent annuatim personaliter visitarent; preterea quadragesimalibus et aliis diebus prohibitis ovis, butiro, caseo aliisque lacticiniis et carnibus de consilio utriusque medici sine consciencie scrupulo ubilibet uti, vesci et frui possint; ceterum ut mulieres et quelibet earum unacum tribus aut quatuor honestis mulieribus quecunque monasteria monialium cujusvis ordinis etiam sancte Clare quater in anno de licencia presidentium ingredi, cum monialibus comedere et conversari, dummodo non pernoctere, possint et valeant; licentiam et facultatem concedere et indulgere dignemini de gratia speciali, non obstante constitutione et ordinatione apostolicis regulis cancellarie in contrarium editis et edendis quibus hac vice specialiter derogare placeat ceterisque contrariis quibuscunque cum clausulis consuetis.

Et de reservatis semel in vita et in mortis articulo premissis exceptis ….
Et de aliis sedi apostolice non reservatis casibus tociens quotiens opus fuerit ….
Et de comutatione votorum premissis exceptis et relaxatione juramentorum ….
Et de plenaria remissione ac absolutione semel in vita et in mortis articulo ….
Et de altari portabili cum clausa ante diem et locis interdictis, ut supra ….
Et quod tempore interdicti divinis interesse sacramenta recipere ac sepeliri possint, ut prefertur ….
Et de indulgentiis stationum Urbis visitando ecclesias aut altaria,ut supra ….
Et de esu butiri, ovorum, aliorum lacticiniorum et carnum temporibus prohibitis, ut premittitur ….
Et de licencia ingrediendi monasteria monialium pro mulieribus, ut supra ….
Et cum derogatione predictarum regularum cancellarie pro hac vice dumtaxat ….
Et quod presens indultum duret nec censeatur revocatum durante vita singulorum oratorum ….
Et quod presentibus transumptis manu notarii publici subscriptis et sigillo alicujus persone in ecclesiastica dignitate constitute munitis plena fides ubique adhibeatur ….
Et quod presentis supplicationis sola signatura sufficiat absque aliarum litterarum expeditione ….
….. Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. Leonardus, cardinalis Agennensis.

Christoforus tituli sancti Petri et Marcelli Sancte Rome Ecclesie presbiter cardinalis, Anglicus, in Romana Curia residens, universis et singulis presentes licteras seu presens publicum transumpti instrumentum inspecturis, visuris pariter et audituris, salutem in Domino sempiternam. Notum facimus quod licteras originales confessionalis, quarum copia preinseritur, vidimus, tenuimus et diligenter inspeximus easque manu reverendissimi in Christo patris et domini, domini Leonardi, miseratione Divina Sacrosancte Romane Ecclesie presbiteri cardinalis Agennensis nuncupati, in domini nostri pape presentia signatas fuisse et esse reperimus. Idcirco pro parte supradictorum domini Antonii Vellionis presbiteri et magistri Petri Vellionis notarii Sedunensis diocesis, ac Perrinete ejusdem magistri Petri uxoris eorundemque conjugum utriusque sexus liberorum fuimus requisiti, ipsas per notarium publicum infrascriptum transumi et exemplari mandavimus et ad majorem roboris firmitatem sigilli nostri jussimus et fecimus appensione comuniri, decernentes hujusmodi transumpto tantam fidem adhibendam fore qualis et quanta originalibus adhiberetur si in medium produceretur. Datum Rome in domo nostre solite residencie, sub anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo duodecimo, indictione decima quinta, die vero nona mensis julii, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Julii, Divina providentia pape secundi anno nono, presentibus ibidem honorabilibus viris dominis Francisco Morini notario et Thadeo de Capris, clericis Ebredunensis et Grationopolitani diocesium, testibus ad premissa astantibus, vocatis atque rogatis.

Et ego, Antonius Decampo, clericus Vivariensis diocesis, publicus apostolica autoritate notarius, honorabilisque viri domini Johannis Guiodi, clerici Gebennensis diocesis, publici apostolica et imperiali auctoritatibus notarii, curieque magnifici et illustris viri domini Troy de Sabellis, domicelli Romani, sanctissimi domini nostri pape et Sancte Romane Ecclesie marescalli perpetui de Sabellis nuncupate, qui premissis omnibus et singulis dum sic ut premittitur fierent et agerentur testibus, presens interfui eaque omnia et singula sic fieri vidi et audivi; ideo has presentes litteras seu hoc presens publicum transumpti instrumentum manu mea propria scriptum exinde confeci, subscripsi et in hanc publicam formam redegi signoque et nomine meis solitis et consuetis unacum supradicti reverendissimi domini cardinalis sigilli appensione signavi in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum rogatus et requisitus substitutus

[seing manuel] : Antonius Decampo

Retour au sommet de la page